Prof. Dror Sadeh - Biography

updated: 28.09.2017

1932-1933

 

דרור שדה, פרופסור בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב. נולד בתל-אביב בשנת 1932. הלך לעולמו ביום ה-14 באוקטובר 1993.

 

דרור שדה למד באוניברסיטה העברית בירושלים וסיים את לימודי התואר השני בפיזיקה ובמתמטיקה  בשנת 1955. באותה שנה התקבל לעבודה בוועדה לאנרגיה אטומית, שם עסק במחקר בתחום האנרגיה הגרעינית. בשנת 1957 נשלח דרור שדה ללימודי הדוקטורט בסורבון, בפריז. בשנה 1960 סיים את לימודיו וקיבל מהסורבון את התואר doctorat d'etat, הגבוה משני תארי הדוקטור המוענקים על ידי מוסד זה. הוא חזר לישראל להמשיך את עבודתו בוועדה לאנרגיה גרעינית.

 

בשנות ה-60 של המאה העשרים, הצטרף דרור שדה לסגל האקדמי של אוניברסיטת תל-אביב והיה בין מייסדיו של ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה (אז החוג לפיזיקה ולאסטרונומיה) באוניברסיטה. מאוחר יותר לקח חלק בהקמת מצפה הכוכבים של האוניב4רסיטה והיה אחד ממנהליו הראשונים. מאז ועד ליום פטירתו, המשיך דרור שדה בעבודתו כפיזיקאי וכאסטרונום באוניברסיטת תל-אביב. במקביל, הוא מילא תפקידים אחרים ביניהם מרכז הסוכנות הישראלית לניצול החלל ויועץ במחלקה לחקר החלל (Space Science Division) במעבדות הצי האמריקאי (Naval Research Laboratories) בוושינגטון D.C..

 

לדרור שדה תרומות חשובות ומאמרים רבים בשני שטחים מרכזיים של הפיזיקה בת זמננו, אסטרופיזיקה או אסטרונומיה ופיזיקה רפואית בתחום האסטרונומיה הוא התמחה בחקר פולסרים ומקורות קרינת X אסטרונומיים. עבודותיו בניתוח האות המחזורי המתקבל מן הפולסרים, שהם כוכבי ניוטרונים מסתובבים, הביאו אותו למסקנה שניתן ליישם את השיטות המשוכללות של האנליזה האסטרונומית לחקר מערכות מחזוריות בגוף האדם. שיטות אלו, אותן פיתח ושכלל, אפשרו לו לחקור את פעילות הלב ולהציע שיטה לאיתור מוקדם של פעילות לב לא תקינה. גישה יישומית זו הובילה אותו למסקנה שיש להקים קבוצה לפיזיקה רפואית בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. קבוצה כזו הוקמה בהמשך בעזרתו של דרור ופרופסורים אחרים והוא המשיך לעבוד בתחום מחקרי זה עד יום מותו, תוך שהוא מפרדם את מאמריו ומדריך סטודנטים בעבודות המאסטר והדוקטורט שלהם.

 

דרור שדה היה אומן במלאכתו ואמן בנשמתו. הוא אהב ליצור יצירות אמנות מקוריות מחומרים שמצב במעבדות לפיזיקה ולאלקטרוניקה ובטבע סביבו. גישתו האסתטית השפיעה גם על עבודתו המדעית. אחת מעבודותיו היותר מפורסמות מציעה דרך חדשה לאישור תורת היחסות הפרטית של אינשטיין. עבודה זו זכתה לפרסום רחב בישראל ובעולם ואף צוטטה באחד מספרי הפיזיקה הידועים ביותר (הספר "מכניקה" של אוניברסיטת ברקלי בארה"ב), שם זכתה לתואר Beautiful Experiment.

 

דרור שדה ניחן ביכולת נדירה של הסברת תופעות מדעיות מורכבות בצורה פשוטה. יכולת זאת באה לידיד ביטוי במאמרים פופולריים שכתב, בספר מדע פופולרי על חורים שחורים ובהרצאות רבות לקהל הרחב ולבני נוער בנושאים שונים של פיזיקה ואסטרונומיה. הוא גילה חיבה מיוחדת לנוער שוחר מדע, בפניהם נתן הרצאות רבות ואף ערך את החידון הראשון בישראל באסטרונומיה וחקר החלל לבני נוער. כהערכה לתרומתו המדעית ולקידום האסטרונומיה בקרב בני הנוער, מקיימת אוניברסיטת תל-אביב כל שנה מאז פטירתו את האולימפיאדה הישראלית לאסטרונומיה וחקר החלל. האולימפיאדה זוכה להצלחה רבה ולוקחים בה חלק מאוד רבות של בני נוער בכל שנה.

 

 

פרופ' חגי נצר

פרופ' מאיר מידב

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>