Physics at Noon: סופרנובות, חורים שחורים וגלי כבידה

Dr. Iair Arcavi

24 March 2019, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

תקציר:

בשנים האחרונות נפתח לנו חלון חדש ליקום בזכות האפשרות לצפות כמעט בכל השמיים כל הזמן ובכך לתפוס אירועים אסטרונומיים ברגעים קריטיים שבהם נחשפת פיזיקה חדשה. בנוסף, היכולת למדוד גלי כבידה חושפת בפנינו תופעות שלמות שעד עכשיו היינו עיוורים להם. אספר על הזדמנויות המחקר בנושאים אלו, שמשלבות שימוש במצפים רובוטיים ברחבי העולם, איסוף נתונים מטלסקופים בחלל, ותיאומי זמן אמת עם גלאי גלי הכבידה.

 

 

Event Organizer: Prof. Tomer Vollansky

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive