AstroClub Lecture: המפץ הגדול, גלי כבידה ומאסטר שף

Prof. Renana Barkana, TAU

30 April 2014, 19:00 
Shenkar Building, Lev Hall 
AstroClub Lecture

בחודש שעבר, תגלית מרעישה הכתה גלים בעולם הפיזיקה. טלסקופים המוצבים בקוטב הדרומי הצליחו לראות סימן כמעט ממש מרגע תחילת היקום. התגלית איחדה ואוששה בבת אחת את המפץ הגדול, תורת היחסות של איינשטיין ותורת התפיחה. בהרצאה ננסה להבין מה היתה התגלית, כולל סקירה קצרה של נושאים אלה ואחרים - הקרינה הקוסמית, גלי כבידה וקיטוב.

 

For Further Details >

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive