אירועים מומלצים
16
June
Graduation Ceremony 2022 - Undergraduate Students
אירועים מומלצים
19
June
Graduation Ceremony 2022 - Graduate Students
 • 30November
 • 29November
 • 28November
 • 27November
 • 26November
 • 25November
 • 24November
 • 23November
 • 22November
 • 21November
 • 20November
 • 19November
 • 18November
 • 17November
 • 16November
 • 15November
 • 14November
 • 13November
 • 12November
 • 11November
 • 10November
 • 09November
 • 08November
 • 07November
 • 06November
 • 05November
 • 04November
 • 03November
 • 02November
 • 01November
 • 31October
 • 30October
 • 29October
 • 28October
 • 27October
 • 26October
 • 25October
 • 24October
 • 23October
 • 22October
 • 21October
 • 20October
 • 19October
 • 18October
 • 17October
 • 16October
 • 15October
 • 14October
 • 13October
 • 12October
 • 11October
 • 10October
 • 09October
 • 08October
 • 07October
 • 06October
 • 05October
 • 04October
 • 03October
 • 02October
 • 01October
 • 30September
 • 29September
 • 28September
 • 27September
 • 26September
 • 25September
 • 24September
 • 23September
 • 22September
 • 21September
 • 20September
 • 19September
 • 18September
 • 17September
 • 16September
 • 15September
 • 14September
 • 13September
 • 12September
 • 11September
 • 10September
 • 09September
 • 08September
 • 07September
 • 06September
 • 05September
 • 04September
 • 03September
 • 02September
 • 01September
 • 31August
 • 30August
 • 29August
 • 28August
 • 27August
 • 26August
 • 25August
 • 24August
 • 23August
 • 22August
 • 21August
 • 20August
 • 19August
 • 18August
 • 17August
 • 16August
 • 15August
 • 14August
 • 13August
 • 12August
 • 11August
 • 10August
 • 09August
 • 08August
 • 07August
 • 06August
 • 05August
 • 04August
 • 03August
 • 02August
 • 01August
 • 31July
 • 30July
 • 29July
 • 28July
 • 27July
 • 26July
 • 25July
 • 24July
 • 23July
 • 22July
 • 21July
 • 20July
 • 19July
 • 18July
 • 17July
 • 16July
 • 15July
 • 14July
 • 13July
 • 12July
 • 11July
 • 10July
 • 09July
 • 08July
 • 07July
 • 06July
 • 05July
 • 04July
 • 03July
 • 02July
 • 01July
 • 30June
 • 29June
 • 28June
 • 27June
 • 26June
 • 25June
 • 24June
 • 23June
 • 22June
 • 21June
 • 20June
 • 19June
 • 18June
 • 17June
 • 16June
 • 15June
 • 14June
 • 13June
 • 12June
 • 11June
 • 10June
 • 09June
 • 08June
 • 07June
 • 06June
 • 05June
 • 04June
 • 03June
 • 02June
 • 01June
 • 31May
 • 30May
 • 29May
 • 28May
 • 27May
 • 26May
 • 25May
 • 24May
 • 23May
 • 22May
 • 21May
 • 20May
 • 19May
 • 18May
 • 17May
 • 16May
 • 15May
 • 14May
 • 13May
 • 12May
 • 11May
 • 10May
 • 09May
 • 08May
 • 07May
 • 06May
 • 05May
 • 04May
 • 03May
 • 02May
 • 01May
 • 30April
 • 29April
 • 28April
 • 27April
 • 26April
 • 25April
 • 24April
 • 23April
 • 22April
 • 21April
 • 20April
 • 19April
 • 18April
 • 17April
 • 16April
 • 15April
 • 14April
 • 13April
 • 12April
 • 11April
 • 10April
 • 09April
 • 08April
 • 07April
 • 06April
 • 05April
 • 04April
 • 03April
 • 02April
 • 01April
 • 31March
 • 30March
 • 29March
 • 28March
 • 27March
 • 26March
 • 25March
 • 24March
 • 23March
 • 22March
 • 21March
 • 20March
 • 19March
 • 18March
 • 17March
 • 16March
 • 15March
 • 14March
 • 13March
 • 12March
 • 11March
 • 10March
 • 09March
 • 08March
 • 07March
 • 06March
 • 05March
 • 04March
 • 03March
 • 02March
 • 01March
 • 28February
 • 27February
 • 26February
 • 25February
 • 24February
 • 23February
 • 22February
 • 21February
 • 20February
 • 19February
 • 18February
 • 17February
 • 16February
 • 15February
 • 14February
 • 13February
 • 12February
 • 11February
 • 10February
 • 09February
 • 08February
 • 07February
 • 06February
 • 05February
 • 04February
 • 03February
 • 02February
 • 01February
 • 31January
 • 30January
 • 29January
 • 28January
 • 27January
 • 26January
 • 25January
 • 24January
 • 23January
 • 22January
 • 21January
 • 20January
 • 19January
 • 18January
 • 17January
 • 16January
 • 15January
 • 14January
 • 13January
 • 12January
 • 11January
 • 10January
 • 09January
 • 08January
 • 07January
 • 06January
 • 05January
 • 04January
 • 03January
 • 02January
 • 01January
 • 31December
 • 30December
 • 29December
 • 28December
 • 27December
 • 26December
 • 25December
 • 24December
 • 23December
 • 22December
 • 21December
 • 20December
 • 19December
 • 18December
 • 17December
 • 16December
 • 15December
 • 14December
 • 13December
 • 12December
 • 11December
 • 10December
 • 09December
 • 08December
 • 07December
 • 06December
 • 05December
 • 04December
 • 03December
 • 02December
 • 01December
Display events on
Dates:
Geography Department Seminar
24May
Special Events
פרופ' יורם שיפטן, המכון לחקר התחבורה, הטכניון, ראש המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה 

.

24th May 2022
14:15
Geography Department Seminar
07June
Special Events
פרופ׳ קולין פרייס,  החוג לגאופיזיקה וראש מרכז האקלים, אוניברסיטת תל אביב

.

07th June 2022
14:15
Graduation Ceremony 2020 - Undergraduate Students
16June
16th June 2022
20:00
Graduation Ceremony 2020 - Graduate Students
19June
19th June 2022
20:00
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>