Physics at Noon: על הקשר בין פיזיקה, ביולוגיה וננוטכנולוגיה

Prof. Roy Beck- Barkai

02 June 2019, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

תקציר:

חומרי הבסיס הביולוגים (חלבונים, שומנים, חומצות גרעין וסוכרים) מאופיינים במורכבות מולקולרית המאפשרת יצירת מגוון רחב של אינטראקציות עם מולקולות שכנות. עושר זה, בנוסף לסביבה הפיזיולוגית העשירה במים בטמפרטורת הגוף, מהווה אתגר גדול למידול ומדידה בשיטות פיזיקאליות סטנדרטיות.
בהרצאה, אתאר איך שיטות מודרניות מאפשרות לנו לצלול אל תוך התווך הבין תאי, בו מולקולות ביולוגיות מסתדרות באופן עצמוני לידי מבנים בגודל ננומטרי. 
כמו כן, אעמוד על הכוחות הפיזיקאליים הרלוונטיים ואדגים כיצד הבנה פיזיקאלית של בעיות הרכבה עצמית תרומת לאפיון תפקודם של החומרים הביולוגיים במצב בריא או במחלה.

 

 

Event Organizer: Prof. Tomer Vollansky

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive