Physics at Noon

Prof. Tomer Volansky

11 June 2017, 12:10 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

תקציר:

היקום שלנו מתפשט. לעובדה מדהימה זו משמעויות רבות מעבר לכל דמיון. כדי להבין, נהפוך את חץ הזמן: היקום עתה מתכווץ וכתוצאה מכך הוא צפוף יותר. צפוף יותר משמעותו חם יותר ואם כך ככל שאנו חוזרים אחורה בזמן הטמפרטורה עולה, כוכבים וגלקסיות מותכים לאטומים, האלקטרונים משתחררים ונעים בחופשיות, והגרעינים מתפרקים לפרוטונים וניוטרונים, הממשיכים להתפרק לחלקיקים עוד יותר אלמנטאריים – הקוורקים והגלואונים.   כמה רחוק נגיע? הפיסיקה קלאסית  מובילה אותנו לנקודה סינגולרית, יקום חסר מימדים, לתחילתו של הזמן. אל המפץ הגדול.

אך ההבנה שלנו מפסיקה עוד הרבה קודם. כשהטמפרטורה ביקום עולה על האנרגיות הנגישות לנו במאיצי החלקיקים המהירים ביותר, הפיסיקה הופכת ללא ידועה. כל מה שאנחנו יודעים עד היום מתואר במודל שכולל את כל החלקיקים האלמנטאריים והכוחות הידועים בטבע והוא נקרא המודל הסטנדרטי של תורת החלקיקים. ככול שהאנרגיה עולה חלקיקים נוספים, כוחות חדשים, וחוקים שונים שאינם מתוארים במודל הסטנדרטי מופיעים והופכים חשובים. כמה ניתן ללמוד? מהו החומר האפל? ומה הקשר למימדים נוספים? על זאת ועוד בהרצאה.

 

 

Event Organizer: Dr. Moshe Goldstein

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive