AstroClub Lecture: בעקבות המים במערכת השמש ומחוצה לה

פרופ' דינה פריאלניק, אוניברסיטת תל-אביב

18 May 2022, 19:00 
Shenkar Building, Lev Hall 
AstroClub Lecture

קרדיט תמונה: ESO

 

תקציר:

השאלה אם קיימים חיים מחוץ לכ״א מעסיקה אנשי מדע מאות בשנים. מים הם מרכיב הכרחי לקיום חיים ולכן הדרך לגלות חיים היא לחפש מים או סימנים לנוכחותם. נתמקד באופן בו נוצרו גופים עתירי מים במערכת השמש ובדרך בה הגיעו מים לכ״א ולשאר כוכבי הלכת. מחקר בסוגיות אלה נעזר במשימות חלל; נתאר תגליות  – בחלקן מפתיעות – של הנועזות שבהן: חלליות שהנחיתו רובוטים על מאדים, חללית שנכנסה למסלול סביב כוכב שביט, או חללית שהרחיקה לכת מעבר למרחב תנועתן של הפלנטות במערכת השמש. כך התגלו על פני הקרקע של מאדים סימנים המעידים על קיום מים בעבר הרחוק, ובירחים קפואים רחוקים התגלו התפרצויות מים מתוך משטחי קרח, המעידים על קיום אוקיינוסים תת-קרקעיים, ועוד. לאחרונה התגלו אלפי כוכבי לכת סביב שמשות אחרות, ביניהם גם כאלה הנמצאים באזור תומך בחיים – אזור בו מים קיימים במצב נוזלי. נדון בהסברים לתגליות אלה עם המבט לעתיד, וננסה להסיק, האם אנחנו לבד?...

 

לאחר ההרצאה, כתלות במזג האוויר, תהיה תצפית שמיים ברחבה של בניין צ׳ק פוינט.

 

הפעילות ללא תשלום לא נדרש ידע מוקדם.

בניין שנקר פיזיקה - כניסה רגלית משערים 1, 4 או 12

 

לעמוד היוטיוב בו יהיה השידור החי של ההרצאה >

 

לאתר המועדון >

 

 

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>