Geography Department Seminar: העיר, הזמן, הצדק? עירוניות במאה ה-22

פרופ' טובי פנסטר, ראשת החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב

05 March 2019, 14:15 
Yad Avner Building, Hall 115 
Geography Department Seminar

 

תקציר:

ההרצאה תעסוק בשאלות של צדק בעיר. מדוע חשוב לחקור צדק בעיר? מהם ביטויי הצדק במרחב העירוני? כיצד ניתן לתרגם מושגים של צדק להגדרות של זכויות מרחביות? ההתייחסות לשאלות אלו תתמקד במחקר הכתובות הממומן על ידי הקרן הלאומית למדע. 

 

מטרת על של המחקר הינה הבנה מעמיקה של מורכבות הסכסוך הישראלי פלסטיני בערים תל אביב- יפו וירושלים המערבית כבסיס להצעת כווני פיתוח עירוניים (התחדשות עירונית) שיבטאו עקרונות של צדק והכרה. מטרה תיאורטית של המחקר הינה  להציע ׳מילון מושגים׳ שיבטא את ההיבטים השונים של מורכבות עירונית ותכנונית זו.

 

המתודולוגיה שפותחה במהלך המחקר הינה של  מחקר מיקרו גיאוגרפי של כתובות של בתים בשתי הערים שההיסטוריה שלהם היא גם ערבית לפני 48 ׳ וגם יהודית – אחרי 48׳ – על פי תיקי בניין, נסחי טאבו, שטרות מכר וראיונות עם בעלי הבתים. בהרצאה יוצגו מרכיבי המחקר השונים וכן ההשפעה של המחקר מבחינה תכנונית וציבורית. 

 

 

Seminar Organizer: Prof. Hadas Saaroni

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive