לוח מודעות


 

עדכון בנושא השלמות: במקרה של מילואים או מחלה יש להוריד את הטופס הבא, למלאו ולהביאו עם האישור המתאים ללביא בשנקר 201. במקרה של מחלה יש להביא אישור מחלה רפואי על שלושה ימי מחלה לפחות.

במקרה של החסרת מעבדה מסיבה אישית חריגה (חתונה, לידה וכו' מדרגה משפחתית ראשונה) יש לפנות במייל למדריכים הראשיים labahead@post.tau.ac.il לקבלת אישור, ולאחר מכן להוריד את הטופס הבא, למלאו ולהביאו ללביא, בצירוף עותק מודפס של האישור המיוחד.

טופס השלמה

סטודנטים חדשים למעבדה:

כל מי שלא היה נוכח בכנס מתבקש להשלים את החומר שכולל מצגת נהלים (נמצאית תחת לשונית הקדמה), חוברת ומצגת הסטטיסטיקה (נמצאות בלשונית סטטיטיקה).

יש לוודא שאתם יודעים לאיזו קבוצה אתם שייכים (לפי שתי הספרות האחרונות במספר הקורס שמופיע במערכת המידע האישי לסטודנט במערכת השעות).

יש לוודא את סדר ותאריכי הניסויים (נמצאים בלשונית ניסויים ומדריכים).

יש להגיש את התרגיל שבתיקיית סטטיסטיקה למעבדה הראשונה


קישורים להרצאה מצולמת של כנס הפתיחה:

  • הרצאה מצולמת - מצגת נהלים
  • הרצאה מצולמת - מצגת סטטיסטיקה חלק א
  • הרצאה מצולמת - מצגת סטטיסטיקה חלק ב

    יש להכנס לקישורים בשרת הוידאו עם שם המשתמש והסיסמא האוניברסיטאית האישית.

    אין להגיע למעבדה עם נעליים פתוחות (לרבות נעלי בובה). תלמיד שיגיע ללא נעליים סגורות לא יורשה להיכנס למעבדה!